Gweithwyr

O ganlyniad i Ymrestru Awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda phensiwn gweithle. Darganfyddwch beth yw'r buddion.

Item

Mae miliynau o weithwyr yn cael eu hymrestru’n awtomatig ar gyfer pensiwn gweithle gan eu cyflogwr, hyd yma mae dros 8 miliwn eisoes wedi cael eu hymrestru. Unwaith y byddwch wedi eich ymrestru, nid yn unig y byddwch chi yn talu i mewn iddo, ond bydd eich cyflogwr hefyd ac efallai y byddwch hefyd yn cael gostyngiad treth gan y llywodraeth.

Mae hyn er mwyn ei gwneud yn haws i chi ddechrau cynilo. Os ydych yn gymwys, y cynharaf y byddwch yn dechrau cynilo y mwyaf y byddwch chi’n debygol o gael pan fyddwch yn cyrraedd ymddeoliad.

Mae cynilo i bensiwn gweithle yn hawdd – nid oes rhaid i chi wneud unrhyw beth gan y byddwch yn cael eich ymrestru’n awtomatig gan eich cyflogwr.

Gallwch ddewis peidio os ydych yn dymuno, ond mae hynny’n golygu colli allan ar gyfraniadau cyflogwyr a llywodraeth – ac os ydych yn aros mewn, bydd gennych eich pensiwn eich hun y  byddwch yn ei gael pan fyddwch yn ymddeol.

Bydd angen i’ch cyflogwr eich ymrestru i gynllun pensiwn gweithle os:

  • Nad ydych eisoes mewn un
  • Rydych rhwng 22 oed ac oedran Pensiwn y Wladwriaeth
  • Rydych yn ennill mwy na £10,000 y flwyddyn
  • Rydych yn gweithio yn y DU

Darganfyddwch yr isafswm mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei gyfrannu at eich pensiwn gweithle unwaith y byddwch wedi ymrestru:

Cyfrifiannell cyfraniad y cyflogwr

Peidiwch ag anwybyddu Pensiwn Gweithle. Darganfyddwch beth yw’r buddion.

Edrychwch ar ein tudalen sy’n herio’r myth ynghlych pensiynau.

Gallwch glywed Theo Paphitis yn esbonio buddion o Gofrestriad Awtomatig ar gyfer gweithwyr a gweld y storϊau o rai sydd wedi cael eu cofrestru eisoes ar ein tudalen astudiaeth achos.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am Ymrestru Awtomatig yn ein canllaw pensiwn gweithle.