Mae cwcis yn cael eu defnyddio i:

  • mesur sut rydych yn defnyddio’r wefan fel y gellir ei diweddaru a’i gwella yn seiliedig ar eich anghenion
  • cofio’r hysbysiadau rydych wedi eu gweld fel nad ydym yn eu dangos i chi eto

nid yw cwcis GOV.UK yn cael eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol.

Byddwch fel arfer yn gweld neges ar y safle cyn i ni storio cwci ar eich cyfrifiadur.

Cael gwybod mwy am sut i reoli cwcis.

Sut mae cwcis yn cael eu defnyddio ar WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK

Mesur defnydd o’r wefan (Google Analytics)

Rydym yn defnyddio meddalwedd Google Analytics i gasglu gwybodaeth am sut rydych chi’n defnyddio WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK. Rydym yn gwneud hyn er mwyn helpu i sicrhau bod y safle’n diwallu anghenion ei ddefnyddwyr ac i’n helpu i wneud gwelliannau.

Mae Google Analytics yn storio gwybodaeth am:

  • y tudalennau rydych yn ymweld â hwy ar WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK
  • pa mor hir y byddwch yn ei dreulio ar bob tudalen o WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK
  • sut y gwnaethoch chi gyrraedd y safle
  • beth rydych yn clicio ar tra byddwch yn ymweld â’r safle

Nid ydym yn casglu nac yn cadw eich gwybodaeth bersonol (e.e. eich enw neu gyfeiriad) felly ni all y wybodaeth hon gael ei ddefnyddio i nodi pwy ydych chi.

Nid ydym yn caniatáu i Google ddefnyddio neu rannu ein data dadansoddol.

Mae Google Analytics yn gosod y cwcis canlynol:

Universal Analytics

Enw

Pwrpas

Dirwyn i Ben

_ga

Mae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK trwy olrhain os ydych wedi ymweld o’r blaen

2 flynedd

_gat

Yn cael ei ddefnyddio i reoli’r amser mae cais i edrych ar dudalen yn cael ei wneud

10 munud

Google Analytics

Enw

Pwrpas

Dirwyn i Ben

_utma

Fel _ga, mae hyn yn gadael i ni wybod os ydych wedi ymweld o’r blaen er mwyn i ni allu cyfrif faint o ymwelwyr sy’n newydd i WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK neu i dudalen benodol

2 flynedd

_utmb

Mae hwn yn gweithio gyda _utmc i gyfrifo’r amser rydych wedi’i dreulio ar gyfartaledd ar WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK

30 munud

_utmc

Mae hwn yn gweithio gyda _utmb i gyfrifo pryd rydych yn cau eich porwr

pan rydych yn cau eich porwr

_utmz

Mae hwn yn dweud sut rydych wedi cyrraedd WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK (e.e. o wefan arall neu o beiriant chwilio)

6 mis

Digwyddiadau WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK

Enw

Pwrpas

Dirwyn i Ben

analytics_next_page_call

Mae hwn yn gadael i ni wybod y dudalen nesaf rydych yn ymweld â ar WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK, er mwyn i ni allu gwneud y daith yn well

pan rydych yn cau eich porwr

govuk_contact_referrer

Mae hwn yn gadael i ni wybod y dudalen rydych wedi ymweld â hi cyn defnyddio’r ffurflen cysylltu â WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK

Diwrnod

Gallwch ddewis eithrio allan o gwcis Google Analytics.

Ein neges ragarweiniol

Efallai y byddwch yn gweld neges croeso pan fyddwch yn ymweld â WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK am y tro cyntaf. Byddwn yn storio cwci fel bod eich cyfrifiadur yn gwybod eich bod wedi’i weld ac yn gwybod i beidio â’i ddangos eto.

Enw

Pwrpas Dirwyn i Ben
seen_cookie_message

Yn cadw neges i roi gwybod i ni eich bod wedi gweld ein neges cwcis

Mis

Fideos YouTube

Rydym yn defnyddio YouTube i ddarparu fideos ar rai tudalennau o’r safle. Mae YouTube yn gosod cwcis pan fyddwch yn ymweld ag un o’r tudalennau hyn.

Enw

Pwrpas Dirwyn i Ben
_use_hitbox

Mae hwn yn rif a gynhyrchir ar hap sy’n adnabod eich porwr

pan rydych yn cau eich porwr

VISITOR_INFO1_LIVE

Mae’n gadael i Youtube gyfrif faint sy’n gweld y fideos sydd ar Youtube

9 mis

Gwasanaethau’r Llywodraeth

Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau rydym yn cysylltu â hwy yn cael eu cynnal gan wahanol adrannau’r llywodraeth, e.e. Cyllid a Thollau EM neu’r Swyddfa Gartref. Gall y gwasanaethau hyn osod cwcis ychwanegol ac, os felly, bydd ganddynt eu polisi cwcis eu hunain.

Profion amlamrywedd

Weithiau byddwn yn profi gwahanol fersiynau o dudalennau gyda gwahanol ddefnyddwyr i weld pa rai sy’n gweithio orau. Byddwn yn arbed cwci er mwyn i chi weld yr un fersiwn yn gyson wrth bori WORKPLACEPENSIONS.GOV.UK.

Enw Pwrpas Dirwyn i Ben
multivariatetest_cohort_topics_menu_text

I gofio pa fersiwn o’r dudalen a ddangoswyd i chi

Mis