Mae miliynau eisoes yn elwa

Mae miliynau o weithwyr wedi cael eu hymrestru i bensiwn gweithle o ganlyniad i ymrestru awtomatig.

Beth bynnag yw maint y busnes rydych yn gweithio iddo, hyd yn oed os mai dim ond chi a’ch cyflogwr sydd yno, gallech elwa o bensiwn gweithle. Os ydych yn gymwys, mae’r gyfraith yn dweud bod yn rhaid i’ch cyflogwr gynnig un i chi – gofynnwch i’ch cyflogwr am fanylion. Pan rydych chi’n talu i mewn, mae eich cyflogwr hefyd yn talu i mewn. Dewch i wybod am eich pensiwn gweithle.

Os ydych yn cyflogi rhywun – hyd yn oed os yw ond yn un person – efallai y bydd yn rhaid i chi gynnig Pensiwn Gweithle iddynt. Dyma yw’r gyfraith.