Astudiaethau Achos

O ganlyniad i ymrestru awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda phensiwn gweithle. Cewch glywed rhai cyflogwyr a gweithwyr sydd eisoes wedi mynd drwy’r broses