Gogglebox yn siarad am bensiynau

Pa mor aml ydych chi’n cael eich hun yn gyffyrddus ar y soffa (fel y teuluoedd ar Gogglebox) a siarad am sut rydych yn cynllunio a chynilo ar gyfer eich ymddeoliad gyda’ch teulu, partner neu ffrindiau?

I lawer o bobl yr ateb tebygol i’r cwestiwn yw ddim yn aml, os o gwbl.

Ond os byddwch yn rhoi cynnig arni, efallai y bydd gennych lawer i’w ddweud – yn union fel Jenny a Lee, y Malones, y Siddiquis, ac Ellie ac Izzi:

Efallai cewch wybod am y camau maent wedi’u cymryd yn barod ac efallai y byddant hwy yn dysgu rhywbeth gwerthfawr gennych chi hefyd.

Yn y pen draw mae’n gyfle i chi siarad am rhywbeth cyffrous iawn – eich dyfodol – a’r pethau y gallwch eu gwneud yn awr i gael yr ymddeoliad rydych yn dymuno ei gael. Gallai hyn olygu treulio amser gyda’ch ffrindiau a theulu, bwyta allan neu gwneud hobi rydych yn ei garu.

Felly cewch wared o dylwn, byddwn, gallwn o’ch geirfa a dewch i wybod eich pensiwn gweithle.

Dewch i wybod eich pensiwn gweithle

Herio’r myth – eich cwestiynau pensiwn wedi’u hateb

Fideo yn egluro Compound Interest

Hyrwyddwyr yr ymgyrch yn egluro’r buddion o gynilo