BETH YW PENSIWN?

Mae pensiwn yn bot o arian a fydd yn eich helpu i dalu costau byw pan fyddwch yn ymddeol. Mae'ch pensiwn yn gweithio ar log cyfansawdd. Mae hyn yn golygu'r gynharach y byddwch yn dechrau, y cyflymaf y gall eich cynilion pensiynau dyfu.

DYSGWYCH AM LOG CYFANSAWDD

Bydd gan fwyafrif helaeth y bobl sy'n gweithio ddau fath o bensiwn, Pensiwn y Wladwriaeth a phensiwn gweithle.

PAM EI FOD YN DDA I GAEL Y DDAU?

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn rhoi sylfaen dda i chi ar gyfer eich cynilion ymddeol, ond mae cyfrannu at bensiwn gweithle yn ffordd wych i'ch helpu cael y bywyd rydych ei eisiau pan fyddwch yn ymddeol.

"Mae'n galonogol gwybod y bydd rhan o’m cyflog bob mis yn fuddsoddiad yn fy nyfodol."

Aisha

PENSIWN GWEITHLE

Mae pensiwn gweithle yn ffordd o gynilo ar gyfer eich ymddeoliad a drefnwyd gan eich cyflogwr.

Mae'n eich helpu i gynilo trwy roi canran o'ch cyflog yn awtomatig yn y cynllun pensiwn bob diwrnod cyflog.

Bonws mawr gyda phensiwn yn y gweithle yw y bydd eich cyflogwr fel arfer yn darparu cyfraniad ychwanegol i'ch pot pensiwn bob mis, ar ben yr hyn rydych yn talu ynddo.

Eich pensiwn gweithle yw eich arian, ac fe'i diogelir os bydd eich cyflogwr neu'ch darparwr pensiwn gweithle yn mynd i'r wal.

Am fwy o wybodaeth? Dewch i gael rhagor o fanylder ar y gwahanol fathau o bensiynau .

PENSIWN Y WLADWRIAETH

Mae Pensiwn y Wladwriaeth yn daliad rheolaidd gan y Llywodraeth y gallwch ei hawlio pan gyrhaeddwch oedran Pensiwn y Wladwriaeth (65 ar gyfer dynion a menywod ar hyn o bryd). Gwiriwch eich Pensiwn y Wladwriaeth.

PRIF AWGRYMIADAU

PEIDIWCH Â CHOLLI ALLAN

Pan fyddwch yn talu i mewn i'ch pensiwn gweithle, mae'ch bos hefyd yn ei wneud. Mae hynny'n golygu eich bod y ddau ohonoch yn cynilo arian ar gyfer eich dyfodol!

DDIM YN GWEITHIO ETO?

Hyd yn oed os nad ydych wedi dechrau eich pensiwn gweithle eto, mae gennym amrywiaeth o adnoddau i’ch helpu yn y dyfodol.

DYSGWCH FWY AR GOV.UK/CYMRAEG