Ymgynghorwyr Busnes

O ganlyniad i Ymrestru Awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda phensiwn gweithle. Darganfyddwch sut mae hyn yn effeithio eich cleientiaid.

Item

P’un a ydych yn gyfrifydd, ceidwad cyfrifon, gweithiwr cyflogres proffesiynol neu ymgynghorydd ariannol, mae newid yn y gyfraith yn golygu y gall eich cleientiaid eich holi am bensiynau gweithle.

Beth yw eich rôl?

Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, bydd 791,000 o gyflogwyr angen ymrestru neu ail-ymrestru eu staff ac mae 5 allan o 10 yn dweud y byddant yn gofyn i ymgynghorydd busnes am help (Gwanwyn 2016 Employers Survey Summary Report, cyhoeddwyd Mehefin 2016)

Bydd y rôl y byddwch yn ei chwarae yn dibynnu ar y math o ymgynghorydd ydych chi. Efallai y bydd eich cleient yn disgwyl i chi eu helpu drwy ddarparu cyngor syml neu gynnig gwasanaeth Ymrestru Awtomatig llawn.

Sut gall y Rheoleiddiwr Pensiynaueich helpu fel ymgynghorydd busnes?

Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau yn gorff cyhoeddus a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU i reoleiddio pensiynau sy’n seiliedig ar waith, a byddant yn cyfathrebu â phob cyflogwr i adael iddynt wybod pan fydd eu dyletswyddau cyfreithiol yn dechrau. Mae’r Rheoleiddiwr Pensiynau wedi cynhoeddi canllaw ar-lein ar gyfer ymgynghorwyr busnes sydd â chyfoeth o wybodaeth wedi’i deilwra i’ch helpu chi, helpu eich cleientiaid. Mae hwn yn mynd â chi drwy’r tasgau y mae’n rhaid eu cwblhau gan eich cleient i weithredu ymrestru awtomatig.

Gallwch gofrestru i dderbyn e-gylchlythyr ymgynghorydd pwrpasol, gyda newyddion, arweiniad a chymorth pellach gan y Rheoleiddiwr Pensiynau er mwyn eich atal rhag colli allan ar unrhyw wybodaeth hanfodol.

Peidiwch ag anwybyddu Pensiwn Gweithle

Ewch i wefan Y Rheoleiddiwr Pensiynau