Astudiaethau Achos

O ganlyniad i Gofrestriad Awtomatig, mae miliynau o bobl nawr gyda pensiwn gweithle. Gallwch glywed gan rai o gyflogwyr a gweithwyr sydd wedi mynd trwy’r broses eisoes.

Item

Cyflogwyr

Bag Books Marion

Mae Marion yn rhedeg y cynllun pensiwn yn Bag Books, elusen genedlaethol sy'n arbenigo mewn llyfrau amlsynnwyr ar gyfer pobl ag anableddau dysgu. Gwrandewch ar yr hyn sydd ganddi i'w ddweud am y gwaith sydd ynghlwm wrth redeg y cynllun a pham ei bod yn bwysig iddi ddechrau cynilo ar gyfer y dyfodol.

Bag Books Sophie

Mae Sophie yn gweithio yn Bag Books ac mae wedi bod yn cynilo i mewn i bensiwn gweithle ers 2013. Gwrandewch pam ei bod yn credu ei bod yn bwysig i ddechrau cynilo nawr ar gyfer ymddeoliad.

Gweithwyr

Silverline Wheels

Mae’r perchennog a staff ‘Silverline Wheels’ yn siarad am gyflwyno Cofrestriad Awtomatig i’w gweithle ac yn rhannu awgrymiadau ar gyfer cyflogwyr eraill.

Theo Paphitis yn esbonio Cofrestriad Awtomatig

Gwyliwch y video hon i weld Theo Paphitis yn esbonio’r buddion o’r Cofrestriad Awtomatig.

Tudalen cyfrifiannell cyflogwr

Faint o arian bydd eich cyflogwr yn gorfod ei dalu i mewn i’ch pensiwn gweithle?

CYFRIFIANNELL CYFRANIAD Y CYFLOGWR