pensiwn gweithle - peidiwch â'i anwybyddu

Mae 8 miliwn nawr wedi ymrestru - gwyliwch Workie yn dathlu

Mae 8 miliwn o weithwyr nawr wedi cael eu hymrestru’n awtomatig ac yn cynilo i mewn i bensiwn gweithle.

#DontIgnoreIt

Mae’n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob cyflogwr gydag o leiaf un aelod o staff i ddarparu pensiwn gweithle, os yw eu gweithwyr yn bodloni’r meini prawf cymhwyso.

Mae dros 8 miliwn o bobl eisoes yn elwa o bensiwn gweithle a chynilo ar gyfer eu hymddeoliad.

Mae miliynau eisoes yn elwa

Os ydych yn gweithio i fusnes bach, hyd yn oed os mai dim ond chi a’ch cyflogwr sydd yno, gallech elwa o bensiwn gweithle. Yn y misoedd nesaf, bydd y gyfraith yn dweud bod yn rhaid i’ch cyflogwr gynnig un i chi. A phan fyddwch chi’n talu i mewn, bydd eich cyflogwr hefyd yn talu i mewn. Peidiwch ag anwybyddu Pensiwn Gweithle.

Work Graphic Work Graphic Work Graphic Work Graphic Work Graphic Work Graphic Work Graphic Work Graphic
Mae
693,294
o gyflogwyr wedi ymrestru eu staff
Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic Employee Graphic
Mae
8,314,000
o weithwyr nawr gyda phensiwn gweithle
Ffynhonnell:The Pensions Regulator Automatic Enrolment Declaration of Compliance report, July 2012 – end July 2017

#DontIgnoreIt

Os ydych yn cyflogi rhywun – hyd yn oed os dim ond un person – byddwch angen cynnig Pensiwn Gweithle iddynt. Mae’n gyfraith. Gwyliwch y fideo hon am help drwy’r camau.

Tudalen cyfrifiannell cyflogwr

Faint o arian bydd eich cyflogwr yn gorfod ei dalu i mewn i’ch pensiwn gweithle?

CYFRIFIANNELL CYFRANIAD Y CYFLOGWR